اسناد اختصاصی اسناد اختصاصی

سال گروه تاریخ شرح سند کد سئوال عنوان
2013-2016 SG17 2016-09 Technical Report on the successful use of security standards Q1/17 X.TRsuss
2013-2016 SG17 2016-03 Guidelines on security of the individual information service for operators Q2/17 X.gsiiso
2013-2016 SG17 2017-10 Security requirements and reference architecture for Software-Defined Networking Q2/17 X.sdnsec-2
2013-2016 SG17 2016-09 ITU-T X.805 - Supplement on Security guideline for mobile virtual network operator (MVNO) Q2/17 X.sgmvno
2013-2016 SG17 2016-09 Technical implementation guidelines for ITU-T X.805 Q2/17 X.tigsc

جهت دانلود لیست کامل اسناد اختصاصی کلیک نمائید

 

جهت مشاهده لیست اسناد ارائه شده توسط ایران از این لینک استفاده نمائید