گروه B گروه B

گروهگروه B سوالات انتخابی Q3,Q6,Q7

ردیف نام نام خانوادگی محل اشتغال رشته تحصیلی
1 خدیجه افهامی   برق - الکترونیک
2 علیرضا ربیعی شرکت ارتباط زیر ساخت شبکه های مخابراتی
3 محمد احمدی استان گلستان مهندسی مخابرات
4 حمیدرضا عباسی اداره کل راه آهن مدیریت صنعتی (مالی)
5 محمد مستمع بانک تجارت نرم افزار
6 حسین مومنی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان نرم افزار
7 صدف صالح کلیبر دانشگاه تهران برق - مخبرات
8 امیرحسین رحیم بخش اداره کل ICT همدان برق- الکترونیک
9 علیرضا خوارزمی نژاد اداره کل ارتباطات قم مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
10 سمانه زارعیان شرکت مخابرات ایران MBA
11 حميد رئيسيان اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان چهارمحال و بختياري فناوري ارتباطات و اطلاعات
12 دانیال وایزی اپراتور سوم موبایل شرکت رایتل نرم افزار
13 سیده فائزه زرآبادی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین سخت افزار
14 کاظم رمضانیان شرکت مخابرات استان تهران نرم افزار
15 کامیار اخوان سرپرست اداره فاوا مخابرت امن
16 مسعود راسخ استانداری خراسان رضوی (دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شبکه مخابرت امن
17 فاطمه محمد زاد   مخابرت امن
18 سحر فلاح    
19 مینا خطیبی   مخابرت امن
20 زهره میرزایی   مخابرت امن
21 جواد عنایتی زاده   مخابرت امن
22 محسن عسگری   مخابرت امن
23 سمانه زارعیان    
24 علی ربیعان    
25 نادر فراهانی