گروه A گروه A

گروه A سوالات انتخابی Q1,Q2,Q4

ردیف نام نام خانوادگی محل اشتغال رشته تحصیلی
1 محسن گرامی دانشکده پست و مخابرات مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
2 کاظم رمضانیان شرکت مخابرات تهران نرم افزار
3 محمد شاملو شرکت مخابرات تهران فیزیک
4 حسین کیافر بانک گردشگری مهندسی فناوری اطلاعات و شبکه
5 نوشا عطار بانک گردشگری نرم افزار
6 حمیدرضا میرشفیعیان بانک تجارت مدیریت اجرایی
7 امین گلستانی سازمان فناوری اطلاعات ایران استراتژی
8 مجتبی حق پناه شرکت ارتباط زیر ساخت الکترونیک
9 سید حمید یوسفی واحد امنیت اطلاعات بانک تجارت مدیریت IT
10 عاطفه حسینی کیا اداره کل ICT همدان IT
11 حسن ترکمان فناوری اطلاعات استان همدان مدیریت فناوری اطلاعات
12 محمد باقری زاد اداره کل ارتباطات قم کامپیوتر نرم افزار
13 ملیحه باقری دهنوی اداره کل ارتباطات قم مهندسی فناوری اطلاعات
14 سمیه افضلی اداره کل ارتباطات و فناوری استان قم مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات
15 بهنیا گیو   برق-الکترونیک
16 امیرطاهر عبدی آذربایجان غربی نرم افزار
17 مهدی ییلاقی اشرفی بانک مهر اقتصاد کامپیوتر (نرم افزار) و رشته حقوق
18 علیرضا معماری مخابرات استان مرکزی معماری سیستمهای کامپیوتر