تاریخچه تاریخچه

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي تحقق اهداف وبا توجه به اهمیت حفظ منافع ملي،منطقه ای و بین المللی جمهوري اسلامي ايران در مجامع بین المللی جامعه جهاني مخابرات و فناوري اطلاعات همواره از حضور فعال و شايسته  ایران در مجامع بين‌المللي مخابرات ITU و منطقه اي آسيا- اقیانوسیه(Asia-Pacific Telecommunity) APT حمايت نموده است. اين امر شامل تامين منافع ايران، ايجاد ارتباط مناسب با راي دهندگان و اعضاي تاثير گذار و نيز مشاركت و همكاري در گروه هاي كاري گروه مطالعاتي نظیر ITU-T،APT .... و برگزاري اجلاسيه هاي سالانه بوده است.

در بیست وهشتمین اجلاس گروه­های مطالعاتی  جامعه مخابراتی آسیا واقیانوسیه (APT) كه در تيرماه سال 87 در تهران برگزار گرديد، با پیشنهاد ایران مبنی بر تشکیل یک گروه جدید تحت عنوان SG5 با موضوع امنیت و اضافه شدن آن به گروه هاي 4 گانه، موافقت گردید و با توجه به ارائه اين پيشنهاد از سوي ايران،مسئوليت اين گروه در همان اجلاس به كشور ايران واگذار شد.